Home > Wonen > Deelgebied Park van Buijsen

Deelgebied Park van Buijsen

04/03/2015

Deelgebied Park van Buijsen is het laatste gebied van Keijzershof dat ontwikkeld wordt. Park van Buijsen wordt in het noorden begrensd door de Floralaan die grenst aan Koningshof. Aan de westkant ligt het Park van Buijsen aan de Plas van Van Buijsen, een bestaande plas met een grote landschappelijke waarde voor het gebied. Aan de zuidrand grenst het gebied aan het wijkpark Het Vizier en aan de oostzijde aan de Zuidweg. 

Planning
In de loop van 2018 wordt de ontwikkeling van deelgebied Park van Buijsen opgepakt. De eerste woningen in Park van Buijsen zullen de eerste helft van 2019 in verkoop worden gebracht.

Zoek een
woning

like ons
op facebook

blijf op de hoogte