Home > Wonen > Deelgebied De Erven

Deelgebied De Erven

04/03/2015

Deelgebied De Erven is bijna volledig klaar. Dit deelgebied is zeer kindvriendelijk en ligt tegen de rand van het oude dorp Pijnacker en sluit aan bij de dorpse sfeer. Met afwisselend smalle, geplaveide straten en grote open groene ruimtes. De groene velden zijn als recreatieve buurtvoorziening ingericht en autovrij. Parkeren gebeurt uit het zicht op parkeererven achter de woningen. De Erven kent reeds een diversiteit aan bewoners. Dwars door De Erven loopt een singel.

Het karakter van het bestaande dorp
De Erven lijkt qua karakter dus op het dorp Pijnacker zelf. Het sluit aan bij de wijk Koningshof en heeft brede groene oevers. Aan de andere kant grenst De Erven aan het deelplan Centrum. Een singel snijdt van oost naar west door het gebied en loopt door tot in deelgebied Park van Buijsen.

In De Erven is het aangenaam wonen
In De Erven vinden we met name eengezinwoningen, zowel koop als huur. Projecten als Hartenhof, Hartenhoek en Hartenvilla vinden hier hun oorsprong. Het merendeel van deze projecten is reeds gebouwd. Hartenvilla betreft een strook met twee-onder-een-kapwoningen langs de oorspronkelijke Zuidweg.

Goed
Leven
is
keijzershof